Over ons

Ontstaansgeschiedenis

In juni 1984 zaten vertegenwoordigers van de sportverenigingen in de gemeente Woubrugge om de tafel met als onderwerp de bouw van een sporthal. De conclusie was:: het moet kunnen. De gemeente regeerde in juli van hetzelfde jaar positief.


Een werkgroep onderzocht vervolgens de exploitatiemogelijkheden en stelde een stichtingsbegroting op. De volgende acties waren: offertes aanvragen, financieringsmogelijkheden onderzoeken en potentiële huurders benaderen. De resultaten werden in november vastgelegd in een verslag en aangeboden aan het gemeentebestuur. Het verslag kwam erop neer dat, als de gemeente bereid zou zijn de helft van de stichtingskosten te betalen, de gezamenlijke verenigingen in staat zouden zijn de verdere financiering en exploitatie op zich te nemen.

Nadat B&W zich nader op de plannen hadden georiënteerd, hebben zij de voorstellen, vergezeld van hun standpunt, in mei 1985 aan de gemeenteraad aangeboden. Tijdens een extra raadsvergadering op zaterdag 6-7-1985 is de Raad met de plannen akkoord gegaan.

Op 8-7-1985 werd de werkgroep omgezet in de Stichting Sporthal Woubrugge (SSW). In het bestuur van SSW zaten, naast de vertegenwoordigers van de verenigingen, ook twee afgevaardigden van de gemeente.

Het eerste bestuur bestond uit:

  • J.N. Haasbroek, wethouder, voorzitter
  • M. Otter, Kwiek en Lenig, secretaris
  • C.H.M. Effting, penningmeester
  • W.P. Bekkering VVW
  • A.J. Buntsma, ZVV Buntsma Boys
  • H. van der Meer, MMO-Handbal
  • mevr. J. Thunnissen, S’70
  • Th. J. van Wieringen, wethouder

Commissies werden ingesteld, met als belangrijkste de bouwcommissie bestaande uit de heren H. Th. Wijsman (voorzitter), C. Karmelk opgevolgd door B. Wiegman (financiën), E.H.M. Groot en W.P. Bekkering.
De taak van de bouwcommissie was: voorbereiden van de bouw, indienen bouwaanvraag, aanbesteding en begeleiding tijdens de bouw. Ondanks de langdurige vorstperiode in het eerste kwartaal van 1986 zijn de plannen praktisch zonder vertraging uitgevoerd, getuige de data:
08-08-1985 keuze van het ontwerp van Veerhuis Bouw B.V. uit Mijdrecht
15-08-1985 indiening definitieve bouwaanvraag
18-11-1985 heien eerste paal
07-08-1986 sporttoestellen geïnstalleerd
11-08-1986 de hal in gebruik genomen
Voor het beheer is op 23-04-1986 de heer Bekkering gekozen, die dientengevolge zijn bestuursfunctie in SSW neerlegde. Op 01-07-1986 is hij, enthousiast bijgestaan door zijn vrouw, met zijn nieuwe baan begonnen.

Op initiatief van de gemeente is de sporthal in 2001 uitgebreid met een grote zaal voor sociaal cultureel gebruik en een horecavoorziening. Met de kort daarop gerealiseerde biljartzaal van biljartvereniging Jacobswoude en de reeds lang aanwezige voetbalvelden met clubgebouw van VVW zijn daarmee de voorzieningen voor veel verenigingen op één locatie bijeengebracht.

Café Die Twee

In dit sfeervolle onderkomen kunt u terecht voor een verfrissend drankje na het sporten maar ook voor een gezellig feestje in een van de beschikbare sfeervolle zalen. Of het nu een trouwerij, een jubileum, verjaardag of receptie betreft, een team van enthousiaste medewerkers staat voor u klaar.

Verder beschikt “die Twee” over een ruimte welke zeer geschikt is voor cursussen, vergaderingen en/of zakelijke presentaties. Door middel van een schuifwand kan de grootte van de ruimte gecombineerd  en aangepast aan uw wensen.

Kortom vele mogelijkheden…

Café die Twee
Ria de Boer
Batenweg 78
2481 AN Woubrugge
Tel. 06-24816025
info@cafedie2woubrugge.nl
www.cafedie2woubrugge.nl

Meest recente berichten